ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jak obliczyć ulgę internetową?

wtorek, 03 kwietnia 2012 15:01

Jak obliczyć ulgę internetową?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak odliczyć ulgę internetową.

Aby ustalić kwotę, jaką możemy odliczyć w ramach ulgi internetowej należy zsumować koszty poniesione na sieć Internet za cały rok 2011 i odliczyć je od dochodu z tym, że odliczenie nie może przekroczyć 760 zł.

 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. w ramach ulgi internetowej za 2011 r. można odliczyć również wydatki na Internet mobilny (ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 178, poz. 1478). Ulga jest limitowana i pozwala na odliczenie wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Odliczenia dokonujemy w PIT/O, który jest załącznikiem do PIT-37 lub PIT-36.

Nie ma już obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych na Internet fakturą VAT.

Wysokość wydatków z tego tytułu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem w przypadku rozliczenia ulgi internetowej za 2011 r. każdy dowód, z którego będzie wynikało, że podatnik uiścił opłatę za użytkowanie Internetu będzie dowodem stanowiącym podstawę do dokonania odliczenia, w ramach obowiązującego limitu (ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 178, poz. 1478).

Z dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatków muszą wynikać, w szczególności, następujące dane:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
  • kwota zapłaty.
powrót Podatki dochodowe Jak obliczyć ulgę internetową?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________