ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Twórcy i wykonawcy stracą prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?

wtorek, 10 kwietnia 2012 10:57

Twórcy i wykonawcy stracą prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2013 r. twórcy i artyści wykonawcy, którzy teraz korzystają z 50% kosztów uzyskania przychodów nie będą mieć prawa do odliczenia zryczałtowanych kosztów podatkowych na obecnie obowiązujących zasadach.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia, zmienia zasady ustalania kosztów przez tę grupę podatników.

 

Obecnie, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. nr 361), koszty uzyskania przychodów uzyskane przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50%. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potracone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty te były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ww. ustawy).

Projektodawca uznał, że takie podejście jest przywilejem, który nie należy się ww. podatnikom, w porównaniu np. z osobami uzyskującymi przychody z tytułu pracy (koszty wynoszą maksymalnie 111,25 zł miesięcznie, nie więcej niż 1.335 zł za rok podatkowy).

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów podatników z praw autorskich i praw pokrewnych. Limit wyniesie 1/2 kwoty podstawy opodatkowania określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 42.764 zł.

Tylko do tej kwoty dochodu podatnicy będą mogli stosować 50% koszty uzyskania przychodu. Powyżej koszty trzeba będzie wykazać. Ponadto jeśli koszty w danym roku będą wyższe niż 50% twórcy i artyści wykonawcy nadal będą mieć prawo do stosowania kosztów rzeczywiście poniesionych.

powrót Podatki dochodowe Twórcy i wykonawcy stracą prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________