ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmieni się wzór formularzy deklaracji podatkowych VAT-10 i VAT-11

poniedziałek, 16 kwietnia 2012 14:28

Zmieni się wzór formularzy deklaracji podatkowych VAT-10 i VAT-11

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź co się zmieni w deklaracjach VAT.

Od dnia 1 stycznia 20 12 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, a nie jak dotychczas numer identyfikacji podatkowej, NIP (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1016).

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania w powyższym zakresie wzoru:

  • - deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10)
  • - deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), gdyż deklaracje te mogą składać również osoby fizyczne niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT w celu rozliczenia podatku VAT.

Z dotychczas obowiązujących z druków formularzy podatnicy mogą korzystać aż do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. Rozporządzenie, które wprowadza zmienione formularze powinno wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

powrót VAT Zmieni się wzór formularzy deklaracji podatkowych VAT-10 i VAT-11

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________