ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wzór ewidencji przychodów 2012

poniedziałek, 16 kwietnia 2012 20:27

Wzór ewidencji przychodów 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jesteś ryczałtowcem? Sprawdź wzór ewidencji przychodów dla potrzeb podatku dochodowego.

Sposób prowadzenia ewidencji przychodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 219, poz. 1836 z późn. zm.).

W przypadku osiągania przychodów, oraz w razie osiągania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zapisów dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających faktyczne uzyskanie tych przychodów.

Minister Finansów w tym rozporządzeniu określił nawet wzór ewidencji przychodów, jednak z uwagi na to, że przekroczył upoważnienie ustawowe, określając ten wzór, nie jest on wzorem urzędowo obowiązującym. Może mieć jednak zastosowanie. Podatnik ma natomiast obowiązek prowadzić ewidencję zgodnie z sposobem opisanym w rozporządzeniu.

Określony w rozporządzeniu wzór jest zresztą wadliwy, gdyż np. nie pozwala ując w ewidencji odliczeń od podstawy opodatkowania ani od ryczałtu, do uwzględniania których w ewidencji podatnik zobowiązany jest na mocy przepisów rozporządzenia.

Jeśli w prowadzonej przez podatnika ewidencji przychodów zachowane są wszystkie elementy wymagane przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym, to forma i postać jej prowadzenia przez podatnika pozostają bez znaczenia.

Poniżej wzór ewidencji proponowany w ww. rozporządzeniu.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Wzór ewidencji przychodów 2012

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Podatki dochodowe Wzór ewidencji przychodów 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________