ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prezenty małej wartości będą mogły mieć wyższą watrość

środa, 18 kwietnia 2012 21:15

Prezenty małej wartości będą mogły mieć wyższą watrość

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów planuje podnieść limit dla prezentów małej wartości, których przekazanie nie wymaga naliczenia VAT.

Obecnie limit dla prezentów małej wartości wynosi 10 zł. Limit ten miałby wzrosnąć do 20 zł, oraz ze 100 zł do 200 zł.

Przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Próbka to niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Zatem jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym wręczył prezenty małej wartości, mogą one w roku podatkowym osiągnąć łącznie 100 zł netto (dla jednej osoby). Gdy zaś podatnik nie ujmie w ewidencji przekazanych nieodpłatnie towarów, prezenty mogą mieć wartość do 10 zł netto.

Należy pamiętać, że obecnie wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia (niezależnie, czy są one realizowane na cele związane czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika) podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia tych towarów, w całości lub w części.

powrót VAT Prezenty małej wartości będą mogły mieć wyższą watrość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________