ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmiany w zasadach wystawiania i rozliczania VAT

środa, 02 maja 2012 10:01

Zmiany w zasadach wystawiania i rozliczania VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów planuje rewolucyjne zmiany w zasadach rozliczania VAT. Podatek należny mielibyśmy płacić wcześniej niż obecnie, ale przepisy byłyby bardziej zrozumiałe.

Planowane zmiany mają dotyczyć terminów wystawiania faktur. Między innymi ma się zmienić ogólna zasada określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Według niego określa się okres rozliczeniowy, do którego należy dokonana sprzedaż, czyli to kiedy od tej sprzedaży musimy zapłacić podatek należny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, obowiązek podatkowy w VAT według zasad ogólnych powstaje w momencie z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od tej zasady jest co najmniej 30 szczególnych wyjątków.

Jeżeli podatnik sprzeda towar lub wykona usługę 29. kwietnia i fakturę wystawia 30. kwietnia, to rozlicza tę transakcję w deklaracji składanej do 25. maja za miesiąc maj.

 

Jeśli jednak podatnik wystawi fakturę 5 maja, to podatek należny rozliczy w deklaracji za maj, składanej do 25 czerwca i wtedy też zapłaci podatek należny. Podatnik ma tutaj zatem pewną swobodę wyboru, czy chce podatek zapłacić o miesiąc wcześniej czy później.

To ma się właśnie zmienić. Ministerstwo Finansów chce tak zmienić przepisy aby obowiązek podatkowy powstawał na koniec miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli jeżeli podatnik sprzeda towar lub wykona usługę 29. kwietnia, to podatek będzie musiał rozliczyć za kwiecień. Przepisy byłyby prostsze, jednak podatek trzeba byłoby wpłacić do urzędu skarbowego wcześniej.

Przewidywana jest także możliwość wystawiania faktur zbiorczo na koniec danego miesiąca.

 

powrót VAT Zmiany w zasadach wystawiania i rozliczania VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________