Dalsze uproszczenia w obrocie wyrobami węglowymi
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Dalsze uproszczenia w obrocie wyrobami węglowymi

poniedziałek, 30 kwietnia 2012 17:56

Dalsze uproszczenia w obrocie wyrobami węglowymi

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uproszczeń dotyczących obrotu wyrobami węglowymi, Minister Finansów stwierdził, że możliwe jest wprowadzenie dalszych uproszczeń w procedurze obrotu wyrobami węglowymi zwolnionymi z akcyzy. Chodzi w szczególności o upoważnienie Ministra Finansów do określenia przypadków gdy dla zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych nie będzie wymagane prowadzenie ewidencji.

Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 160, poz. 1075 ze zm.)

Z kolei rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 307), wprowadzono uproszczoną formę dokumentu dostawy, który jest dokumentem warunkującym zwolnienia z podatku akcyzowego.

Uproszczony dokument dostawy ma zastosowanie w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia w sytuacji, gdy odbiór tych wyrobów następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby.

Dodatkowe uproszczenia w stosowaniu dokumentu dostawy dotyczą również przypadku przemieszczania wyrobów węglowych w sposób ciągły na podstawie zawartych umów długoterminowych bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży od podmiotu nabywającego oraz w obrocie międzynarodowym.

Obecnie Minister Finansów rozważa możliwość dokonania zmian w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, które rozszerzyłyby zakres upoważnienia ustawowego dla Ministra m.in. do określenia sytuacji, w których dla zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych nie jest wymagane prowadzenie ewidencji. Wprowadzenie takich zmian pozwoliłoby na dalsze uproszczenie procedur dotyczących obrotu wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy.

powrót Akcyza Dalsze uproszczenia w obrocie wyrobami węglowymi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________