ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zabudowa meblowa, wnękowa, kuchenna, łazienkowa. Stawka VAT

piątek, 27 kwietnia 2012 14:11

Zabudowa meblowa, wnękowa, kuchenna, łazienkowa. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy czynności polegające na montażu trwałej zabudowy w lokalach mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych.

Tzw. zabudowa meblowa (wnękowa, kuchenna, łazienkowa) może być uznana za budowę, remont, modernizację lub przebudowę obiektu budowlanego.

Według słownika języka polskiego, obiekt to m.in. coś, co zostało zbudowane; budynek, budowla (slowniki.gazeta.pl); budowanie, to tworzenie czegoś; miejsce, na którym odbywają się prace budowlane (sjp.pl), przebudować oznacza zmieniać gruntownie budowę istniejącego już obiektu budowlanego, jakiejś konstrukcji lub nadawać czemuś nowe formy organizacji; reorganizować. Z kolei modernizacja to unowocześnienie czegoś przez wymianę starych elementów na nowe lub wprowadzenie nowych form działania (slowniki.gazeta.pl), remont to przywrócenie wartości użytkowej (por. sjp.pl).

Odwołując się do słownikowego zakresu pojęcia roboty budowlane należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) określenie robota oznacza zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś, co wyraźnie wskazuje na "czasownikową" stronę znamion definicji.

Na tej podstawie należy uznać, że sformułowanie roboty budowlano-montażowe zawsze oznaczać będzie czynności, również montaż. Montaż to składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych (tamże t. II s. 712), łączenie oddzielnych części w całość (por. Słownik wyrazów obcych, pod red. J. Tokarskiego, PWN Warszawa 1989, s. 490). W związku z tym stwierdzić należy, że pojęcie montaż odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Mając na uwadze powyższe zgodzić się należy z Ministrem Finansów, że wykonywane przez podatnika czynności montażu zabudowy meblowej (wnękowej, kuchennej, łazienkowej ), nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionym w powołanym przepisie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, który pozwala na zastosowanie stawki obniżonej 8%.

Czynności montażu stałej zabudowy wnękowej, kuchennej czy też łazienkowej, które trwale montuje w budynku mieszkalnym, podlegały obniżonej stawce podatku VAT wyłącznie do 31 grudnia 2010 r., i to nie z mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, lecz na podstawie §37 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - jako roboty budowlano-montażowe.

Czynności polegające na montażu trwałej zabudowy w lokalach mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych. Należy bowiem zwrócić uwagę, że jest to zabudowa trwała, o ściśle indywidualnym charakterze; jej wykonanie musi być dopasowane do krzywizn ścian, podłóg i sufitów; zamontowana zabudowa przestrzenna nie nadaje się do zamontowania w innym miejscu czy w innym lokalu. Wykonane indywidualne zamówienia trwałej zabudowy w tym stolarskiej nie posiadają samoistnego charakteru, stanowią część składową obiektu budowlanego, a o zespoleniu z obiektem budowlanym decyduje właśnie montaż.

powrót VAT Zabudowa meblowa, wnękowa, kuchenna, łazienkowa. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________