ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wydatki ponoszone w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej

poniedziałek, 07 maja 2012 21:30

Wydatki ponoszone w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Przepisy podatkowe wskazują rodzaj placówek, w których pobyt osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej.

Minister Finansów nie planuje rozszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej o wydatki ponoszone w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej nie jest planowane - tak wynika z odpowiedzi na interpelacje poselską nr 2995/12.

Warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnej określa art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe tylko gdy spełnione są wszystkie przesłanki ustawowe.

Ustawa podatkowa wskazuje rodzaj placówek, w których pobyt osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej. Wśród placówek wymienione są zakłady zapewniające specjalistyczną opiekę medyczną osobom niepełnosprawnym. Domy pomocy społecznej, nie zapewniają specjalistycznej i intensywnej opieki medycznej, a zatem ulga wówczas nie przysługuje.

Minister Finansów podkreślił, że resort finansów nie planuje poszerzania katalogu wydatków uprawniających do zastosowania ulgi.

powrót Podatki dochodowe Wydatki ponoszone w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________