ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga! Wzrasta wynagrodzenie pracownika młodocianego

poniedziałek, 14 maja 2012 12:52

Uwaga! Wzrasta wynagrodzenie pracownika młodocianego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 czerwca 2012 r. wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych.

Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W komunikacie z dnia 11 maja 2012 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3.646,09 zł.

Zatem od dnia 1 czerwca 2012 r. wynagrodzenie pracowników młodocianych wyniesie:

  1. w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) - 145,84 zł,
  2. w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) - 182,30 zł,
  3. w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) - 218,77 zł.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r. wyniesie:

  • w pierwszym roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 14,23 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 9,48 zł (płatnik), 2,19 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,57 (ubezpieczony),

  • w drugim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 17,79 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 11,85 zł (płatnik), 2,73 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,47 (ubezpieczony),

  • w trzecim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 21,35 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 14,22 zł (płatnik), 3,28 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,36 (ubezpieczony).

powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga! Wzrasta wynagrodzenie pracownika młodocianego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________