ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Data otrzymania przychodu za pośrednictwem systemu PayPal

sobota, 19 maja 2012 19:38

Data otrzymania przychodu za pośrednictwem systemu PayPal

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, który prowadzi działalność lutego 2012 r., rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującego od 12 kwietnia 2012 r. Użytkowana kasa fiskalna obsługuje transakcje walutowe, które są przeliczane na złote. Z tego względu paragon fiskalny zawiera kwotę sprzedaży wyrażoną w złotych oraz kurs waluty zastosowany do przeliczenia – dotychczas stosowany był tu średni waluty ogłaszany przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień otrzymania zapłaty.

Klienci nabywający towary dokonują zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayPal, który nie publikuje kursów walutowych stosowanych przy wypłacie środków pieniężnych, jest on jednak zawsze niższy od kursu NBP. Przy korzystaniu z systemu PayPal nie ma również możliwości wypłaty należności na rachunek walutowy w banku polskim.

Przykładowa transakcja sprzedaży przedstawia się jak niżej:

 1. Klient dokonuje zakupu 9 maja i tego samego dnia płaci za towar za pośrednictwem systemu PayPal kwotę 199 USD.
 2. Sprzedaż zostaje udokumentowana paragonem fiskalnym wydrukowanym tego samego dnia czyli dnia 9 maja w kwocie 641.54 zł.
 3. Wysyłka następuje tego samego dnia lub w dniu następnym.
 4. Zastosowano kurs 1 zł = 3.2238 USD z tabeli 088/A/NBP/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
 5. System PayPal automatycznie pobiera opłatę w wysokości -10,05 USD, więc na koncie PayPal widoczna jest kwota 188,95 USD (podatnik nie dysponuj więc całą kwotą i nie ma możliwości przelania całej otrzymanej kwoty), którą wypłaca na polski rachunek bankowy.
 6. System PayPal stosuje swój przelicznik walutowy, którego nie publikuje. Zawsze jest niższy od średniego kursu NBP o około 7-15 gr.
 7. Na polski rachunek bankowy trafia kwota 595,19 zł (188,95 x 3,15 - kurs zastosowany przez PayPal).
 8. Nie wystawiano dowodów wewnętrznych na przeliczanie waluty.
 9. Nie obliczano różnić kursowych.

W związku z tym pojawiają się następujące pytania:

Czy prawidłowe jest uznawanie daty przychodu na dzień otrzymania zapłaty poprzez system PayPal (płatność zawsze dokonywana jest z góry przed wysyłką towaru do klienta)? Czy datą uzyskania przychodu jest dzień wysyłki towaru?...


powrót Podatki dochodowe Data otrzymania przychodu za pośrednictwem systemu PayPal

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________