ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Tytoń kolekcjonerski nie podlega akcyzie

piątek, 18 maja 2012 08:10

Tytoń kolekcjonerski nie podlega akcyzie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nieprzetworzone i nienadające się do palenia liście tytoniu nie podlegają akcyzie.Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Podatniczka, spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i ma zamiar kupować od innej polskiej spółki towary nieobjęte podatkiem akcyzowym, to jest liście tytoniu wstępnie przetworzone (ustabilizowana wilgotność, oddzielone częściowo górne części łodyg, niepocięte), zwyczajowo nazywane: strips lub gatted loose leaf, będące odmianami typu: Virginia, Burley, Kentucky. Towar taki nie nadaje się do palenia bez dalszej obróbki przemysłowej.

Spółka zamierza mieszać rodzaje ww. liści tytoniu i pakować w opakowania 500 g. i 1.000 g. Tak przygotowany towar miałby następnie trafić do sprzedaży detalicznej pod nazwą: nieprzetworzone liście tytoniu. Produkt zawierał będzie stosowne informacje, że nie nadaje się do palenia bez dalszej obróbki przemysłowej oraz iż nie może być sprzedawany nieletnim.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 16.03.2012 r. Wnioskodawca wskazał, iż zamierza importować lub kupić od producentów, rolników lub hurtowników krajowych lub też unijnych liście tytoniu, nieodżyłowane, suszone, bez łodyg i żył, niekrojone, zgniecione, sprasowane do celów transportu, nienadające się do palenia bez przetwarzania, niebędące odpadami tytoniowymi, które byłyby pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddanymi do sprzedaży detalicznej, niebędącymi papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadającymi się do palenia, o grupie kodów CN 24 01 10 i CN 24 01 20.

W opinii spółki towar który zamierza sprzedawać nie podlega podatkowi akcyzowemu. Mieszanie odmian i pakowanie nie jest formą uszlachetniania. Stąd podatniczka uważa, iż skoro zakupuje towar bez akcyzy, odsprzedaż detaliczna również nie powinna być opodatkowana akcyzą.

Stanowisko swoje spółka oparła na art. 2 ust. 1 oraz na art. 98 ustawy o podatku akcyzowym, gdzie zawarto charakterystykę poszczególnych wyrobów tytoniowych, będących wyrobami akcyzowymi.

Towar, którym zamierza handlować spółka nie odpowiada żadnej z tych charakterystyk dlatego towar ten nie podlega podatkowi akcyzowemu. Ponieważ spółka zamierza sprzedawać to: liście tytoniu suszone, niepocięte odżyłowane lub nieodżyłowane, niezrolowane i nieowinięte, produkt ten aby podlegał akcyzie, musiałby być poddany dalszemu przetworzeniu przemysłowemu, m.in. cięciu.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ww. ustawy.

W poz. 42 tego załącznika wskazano bez względu na kod CN papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki. Zatem, zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

  • papierosy;
  • tytoń do palenia;
  • cygara i cygaretki.

W myśl natomiast art. 98 ust. 5 ustawy, za tytoń do palenia uznaje się:

  • tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
  • odpady tytoniowe oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami w rozumieniu ust. 2, 3 i 4, a nadające się do palenia.

Za tytoń do palenia prawodawca uznaje ww. tytoń i odpady tytoniowe nadające się do palenia oraz wymaga - w drugim z powyższych przypadków - żeby odpady tytoniowe były oddane do sprzedaży detalicznej.

Opisane we wniosku liście tytoniu nie spełniają definicji wyrobów tytoniowych. Reasumując należy stwierdzić, iż nieprzetworzone i nienadające się do palenia liście tytoniu nie będą podlegać regulacjom zawartym w ustawie o podatku akcyzowym.

Liście tytoniu nieodżyłowane, suszone, bez łodyg i żył, niekrojone, zgniecione, sprasowane do celów transportu, nienadające się do palenia bez przetwarzania oraz niebędące odpadami tytoniowymi uznawanymi za tytoń, zgodnie z art. 98 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy nie spełniają przesłanek zawartych w definicji tytoniu do palenia z art. 98 ust. 5 ww. ustawy. Liście tytoniu ww. opisanym stanie nie stanowią również papierosów, cygar oraz cygaretek w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

powrót Akcyza Tytoń kolekcjonerski nie podlega akcyzie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________