ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga na dzieci. Planowane zmiany na 2013

środa, 16 maja 2012 09:04

Ulga na dzieci. Planowane zmiany na 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje wprowadzenia zmian w uldze na dzieci, które zlikwidują kryterium dochodowości w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci, w stosunku do których podatnik wykonuje obowiązek alimentacyjny lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej.

Odnośnie do ulgi na dzieci prace legislacyjne w Ministerstwie Finansów prowadzone są jedynie w zakresie zapowiedzianym przez prezesa Rady Ministrów w exposé. Zatem zmiany obowiązujące od 2013 r. polegać będą na podwyższeniu kwoty ulgi na każde trzecie i kolejne dziecko o 50%. w stosunku do obecnie obowiązującego limitu.

Wysokość kwoty ulgi na dwoje dzieci pozostanie bez zmian. Wyłączeni z możliwości korzystania ulgi na dzieci zostaną podatnicy z jednym dzieckiem, których roczne dochody (pomniejszone o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne) przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł.

Tak wskazał Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację 3204/12, podkreślił też, że podatkowa ulga na dzieci nie jest adresowana do dzieci, lecz do ich opiekunów. Zatem kryterium dochodowe nie ma zawiązku z kształtowaniem określonych postaw na rynku pracy (zniechęca dzieci pełnoletnie uczące się do podjęcia pracy lub uzyskiwania innych opodatkowanych odchodów, które powodują utratę prawa do ulgi u rodziców). Tym samym twierdzenie o jej dyskryminującym oddziaływaniu na dorabiającą młodzież (niebędącą adresatem przedmiotowej normy prawnej) nie jest uzasadnione.

powrót Podatki dochodowe Ulga na dzieci. Planowane zmiany na 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________