ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż posiłków na wynos. Jaka stawka VAT?

niedziela, 20 maja 2012 09:34

Sprzedaż posiłków na wynos. Jaka stawka VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 24 kwietnia 2012 r. orzekł, że tylko sprzedaż gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych, ugotowanych) posiłków i dań, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.85.1, zamrożonych lub pakowanych (np. próżniowo lub w puszkach) i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, może być opodatkowana 5% stawką VAT.

Natomiast w przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia, podatnik świadczy de facto usługę związaną z wyżywieniem, która z obniżonej do 5% stawki podatku, nie korzysta (I SA/Rz 176/12).

W niniejszej sprawie spółka prowadziła działalność gastronomiczną jako restauracja specjalizująca się w kuchni wietnamskiej. Sprzedawano dania w restauracji oraz na wynos. Spółka miała wątpliwości, jaką stawkę VAT ma stosować w przypadku sprzedaży gotowych posiłków na wynos.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, pod pozycją 42 wskazano sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 10.85.1 - gotowe posiłki i dania z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.

Trzeba tutaj przypomnieć, że klasyfikacją do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). W grupowaniu 10.85.1 mieszczą się "gotowe posiłki i dania".

Jak wynika z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego klasa 10.85 obejmuje gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone lub pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe. Natomiast klasa ta nie obejmuje m.in. usług przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

Na katalog usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) składają się następujące usługi:

 1. usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, na które składają się:
  - usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach,
  - usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach,
  - usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych,
  - pozostałe usługi podawania posiłków;
 2. usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałe usługi gastronomiczne, obejmujące:
  - usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych,
  - usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering),
 3. pozostałe usługi gastronomiczne:
  - usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych,
  - pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,
  - sługi stołówkowe,
  - usługi przygotowywania i podawania napojów.

W celu prawidłowego opodatkowania sprzedaży kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.

Wyroby sklasyfikowane w załączniku nr 3 oraz nr 10 pod nazwą "gotowe posiłki i dania" (PKWiU ex 10.85.1) wymagają bezpośrednio przed dokonaniem konsumpcji dodatkowych czynności takich jak obróbka termiczna (podgrzanie, umieszczenie w kuchence mikrofalowej lub smażenie). W formie nieprzetworzonej nie są zdatne do bezpośredniego spożycia. Najczęściej są one pakowane w sposób gwarantujący im długi okres przechowywania.

Oznacza to, że wystąpienie dodatkowych czynności (przetworzenia) wykonanych przed sprzedażą oraz dokonanych przed spożyciem przez samego nabywcę pozwala na ocenę czy jest to dostawa towaru czy też wykonywanie usługi, której przedmiotem jest produkt spożywczy.

Wobec tego tylko sprzedaż gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych, ugotowanych) posiłków i dań, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.85.1, zamrożonych lub pakowanych (np. próżniowo lub w puszkach) i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, korzystać będzie z preferencyjnej, tj. 5 %stawki VAT.

W ocenie Sądu prawidłowe było zatem stanowisko Ministra Finansów, iż jedynie przy sprzedaży gotowych produktów, nie przygotowanych bezpośrednio do spożycia (tzn. nie ugotowanych, usmażonych czy tylko podgrzanych) mamy do czynienia z towarem (spożywczym), którego dostawa korzysta z obniżonej stawki podatku VAT.

Natomiast w przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia, podatnik świadczy de facto usługę związaną z wyżywieniem, która z obniżonej do 5% stawki podatku, nie korzysta. W sytuacji takiej sprzedaż opodatkowana będzie 8% stawką VAT.

powrót VAT Sprzedaż posiłków na wynos. Jaka stawka VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________