ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nowe wzory deklaracji VAT

poniedziałek, 21 maja 2012 18:30

Nowe wzory deklaracji VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Będą nowe wzory deklaracji VAT. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe formularze deklaracji podatkowych.

Zmiany są konieczne w związku z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgodnie z którą od dnia 1 stycznia 2012 r. numerem identyfikacyjnym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT jest NIP. Po upływie 14 dniu od dnia opublikowania zaczną obowiązywać nowe wzory:

  • Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-22),
  • Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23),
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-24),
  • Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-25).

Podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT będą mogli korzystać z druków formularzy dotychczas obowiązujących aż do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Za prawidłowe uznane będzie także zastosowanie dotychczas wydrukowanych formularzy bez podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

powrót VAT Nowe wzory deklaracji VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________