ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Numeracja dowodów wewnętrznych

środa, 23 maja 2012 14:48

Numeracja dowodów wewnętrznych

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Podatnik prowadzi ewidencję przychodów i w związku ze sprzedażą występują u niego różnice kursowe. Jak prawidłowo numerować dowody wewnętrzne? Chodzi o numerację dowodów wewnętrznych, które będą związane z przeliczaniem walut, różnic kursowych i dziennymi zestawieniami sprzedaży nieudokumentowanej.

Stosowana systematyka numeracji dowodów księgowych wpływa na ocenę, czy księgi są prowadzone prawidłowo i rzetelnie, co ostatecznie pozwala na uznanie ich za dowód w postępowaniu podatkowym.

Wyjaśnienie kwestii wynikającej z pytania wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w wydanych na jej podstawie przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Zasadą prowadzenia ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży nieudokumentowanej jest dokonywanie wpisów na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie powinna być wykazana kwota przychodu za ten dzień, z podziałem jej na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu....


powrót Rachunkowość Numeracja dowodów wewnętrznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________