ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Ujemne i dodatnie różnice kursowe w ewidencji przychodów

środa, 23 maja 2012 15:11

Ujemne i dodatnie różnice kursowe w ewidencji przychodów

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

W jaki sposób ujmować ujemne bądź dodatnie różnice kursowe w ewidencji przychodów? Podatnik ujemne różnice wpisuje ze znakiem minus z datą wystawionego dowodu wewnętrznego na różnice kursowe, czy organy podatkowe nie zakwestionują takiego ujmowania różnic kursowych?

Wyjaśnienie kwestii wynikającej z pytania wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w wydanych na jej podstawie przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zasadą prowadzenia ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży nieudokumentowanej jest dokonywanie wpisów na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie powinna być wykazana kwota przychodu za ten dzień, z podziałem jej na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu....


powrót Rachunkowość Ujemne i dodatnie różnice kursowe w ewidencji przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________