ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Składki ZUS w ewidencji przychodów

środa, 23 maja 2012 15:19

Składki ZUS w ewidencji przychodów

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czy w ewidencji przychodów należy wpisywać opłacone składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne? Podatnik prowadzi ewidencję przychodów, w tym sprzedaż opodatkowaną różnymi stawkami ryczałtu. Sprawdź, czy i jak w prowadzonej ewidencji przychodów ująć składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czy tak samo wygląda to w przypadku prowadzenia jedynie ewidencji sprzedaży dla celów VAT.

Prawidłowe ujmowanie obciążeń w prowadzonej ewidencji ma wpływ na poprawność obliczenia wysokości podatku, główny przedmiot zainteresowania fiskusa w czasie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej.

Wyjaśnienie kwestii wynikającej z pytania wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w wydanych na jej podstawie przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasadą prowadzenia ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży nieudokumentowanej jest dokonywanie wpisów na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie powinna być wykazana kwota przychodu za ten dzień, z podziałem jej na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu.

Podatnicy, pod pewnymi warunkami mogą zrezygnować z codziennego prowadzenia ewidencji przychodów dla celów ryczałtu, prowadząc jedynie ewidencję sprzedaży dla celów VAT...


powrót Rachunkowość Składki ZUS w ewidencji przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________