ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Urzędy skarbowe będą wnikliwie kontrolować korzystających z ulgi na dziecko

czwartek, 24 maja 2012 14:11

Urzędy skarbowe będą wnikliwie kontrolować korzystających z ulgi na dziecko

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 2012 r. urzędy skarbowe zapowiadają wnikliwą kontrolę osób, które w swoim rocznym zeznaniu podatkowym zadeklarowały, iż są rodzicem samotnie wychowującym dziecko i dzięki temu korzystają z przysługującej im ulgi podatkowej. Zapowiedź taka ma przede wszystkim na celu kontrolę osób, które wyłudzają nienależne im w świetle prawa ulgi. Nie sposób się nie zgodzić z takim założeniem.

Niemniej jednak wątpliwości może budzić kwestia enigmatycznie określonej bardziej wnikliwej kontroli. Na czym ma ona polegać? Obywatele wyrażają bowiem zaniepokojenie, że będzie to się wiązało z przysłowiowym wejściem do sypialni lub obserwacją życia codziennego dokonywaną przez kontrolerów skarbowych. Takie działania nosiłyby znamiona wprost typowe dla państwa policyjnego.

Równocześnie w jednej z rozgłośni radiowych przedstawiciel urzędu skarbowego określił, że okres pozostawania w danym roku podatkowym jako rodzic samotny może wynosić miesiąc, tydzień czy nawet dzień. Taka wypowiedź nie może być odebrana inaczej niż zachęta do próby udokumentowania jedynie okresowego wychowywania dziecka jako rodzic samotny. Widać zatem, że definicja samotnego rodzica z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może nie wypełniać całkowicie obecnych znamion samotnego rodzicielstwa.

Jeden z posłów zwrócił się z pytaniem do Ministra Finansów, w oparciu o jakie zasady będą prowadzone ściślejsze kontrole przez urzędy skarbowe oraz czy Ministerstwo rozważa zakwalifikowanie związków na zasadzie konkubinatu do form rozliczania podatkowego?

powrót Podatki dochodowe Urzędy skarbowe będą wnikliwie kontrolować korzystających z ulgi na dziecko

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________