ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych

piątek, 01 czerwca 2012 13:44

Wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 czerwca 2012 r. nastąpiła zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,3% (wzrost cen o 4,3%). Stąd zasiłki dla bezrobotnych przyznane po dniu 31 grudnia 2009 r., na podstawie powyższego wskaźnika, po waloryzacji od 1 czerwca 2012 r. wynoszą:

  • 794,20 zł (761,40 zł x 104,3%) – w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku;
  • 623,60 zł (597,90 zł x 104,3%) – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłki dla bezrobotnych przyznane do 31 grudnia 2009 r., ustalony na podstawie powyższego wskaźnika, po waloryzacji od 1 czerwca 2012 r., wynoszą 637 zł (610,70 zł x 104,3%).

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłasza w komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat z dnia 13 stycznia 2012 r.).

powrót Inne Wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________