ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zmiany w oświadczeniach dotyczących zakupu oleju opałowego

poniedziałek, 04 czerwca 2012 16:44

Zmiany w oświadczeniach dotyczących zakupu oleju opałowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w zasadach składania oświadczeń o przeznaczeniu zakupionego oleju na cele opałowe. Nowe zasady będą mniej sformalizowane. Zmienić ma się również system sankcji za brak takich oświadczeń u sprzedawcy oleju opałowego.

Obowiązek składania oświadczeń, zgodnie z którymi nabyty olej zostanie przeznaczony na cele grzewcze, obecnie dotyczy każdorazowej sprzedaży paliw opalowych. Ministerstwo Finansów chce go zastąpić jednorazowym obowiązkiem złożenia oświadczenia takiego oświadczenia w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. Zawarta umowa miałaby obowiązywać przez określony czas i dotyczyłaby określonej ilości wyrobów akcyzowych.

Przygotowywany projekt przewiduje zmiany w zasadach karania sprzedawców za brak takiego oświadczenia. Ma nastąpić złagodzenie sankcji za niezłożenie w terminie oświadczeń o przeznaczeniu olejów nabytych do celów opalowych. Obecnie w takim przypadku ma zastosowanie wyższa stawka podatku akcyzowego. Zgodnie z planowanymi zmianami taka sytuacja zostanie uregulowana w Kodeksie karnym skarbowym i na tej podstawie będzie karany sprzedawca.

powrót Akcyza Zmiany w oświadczeniach dotyczących zakupu oleju opałowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________