ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi dostawy i montażu rolet i żaluzji zewnętrznych. Stawka VAT

poniedziałek, 04 czerwca 2012 17:37

Usługi dostawy i montażu rolet i żaluzji zewnętrznych. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi dostawy i montażu rolet i żaluzji zewnętrznych w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym są opodatkowane 8% VAT. Rolety zewnętrzne to element budynku, a nie jego wyposażenie. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 23 kwietnia 2012 r. (III SA/Gl 1430/11).

Sąd tym samym odrzucił argumentację Dyrektora Izby Skarbowej, według którego czynności polegające na montażu rolet, żaluzji lub moskitier zewnętrznych są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia, niestanowiącymi jego elementów konstrukcyjnych, a jedynie podnoszącymi użyteczność i funkcjonalność mieszkania. Czynności tych nie można też zaliczyć do remontów, czy też robót konserwacyjnych. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Organ podatkowy stał na stanowisku, że czynności polegające na montażu rolet, żaluzji lub moskitier zewnętrznych z pewnością nie stanowią elementów konstrukcyjnych budynku. Czynności montażu ww. nie można też zaliczyć do remontów, czy też robót konserwacyjnych. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

powrót VAT Usługi dostawy i montażu rolet i żaluzji zewnętrznych. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________