ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Działalność gospodarcza w Polsce i w Anglii. Gdzie płacić składki ZUS?

środa, 06 czerwca 2012 18:27

Działalność gospodarcza w Polsce i w Anglii. Gdzie płacić składki ZUS?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jednocześnie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, miejsce zamieszkania posiada w Wielkiej Brytanii. Któremu ustawodawstwu będzie podlegał z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jednocześnie na terenie dwóch państw? Sprawdź stanowisko ZUS.

Zdaniem ww. osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w niniejszej sprawie zastosowanie będzie miało wyłącznie ustawodawstwo brytyjskie, z uwagi na to, iż jego "centrum interesów życiowych" znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Tym samym, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył, że zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE nr L. 166/1 z 30.04.2004) obowiązującego od dnia 1 maja 2010 r. osoba, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie lub zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b ww. Rozporządzenia ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum zainteresowania dla jej działalności, jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w jednym z państw członkowskich, w którym wykonuje ona znaczną część swej pracy.

Zatem osoba będzie podlegała ustawodawstwu tego państwa, w którym ma centrum zainteresowań życiowych jeżeli uznać, że nie prowadzi znaczącej części działalności w kraju zamieszkania (interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2011 r., DI/100000/451/47/2011).

powrót ZUS i Prawo pracy Działalność gospodarcza w Polsce i w Anglii. Gdzie płacić składki ZUS?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________