ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Będzie możliwość przekazywania znaków akcyzy!

poniedziałek, 11 czerwca 2012 16:48

Będzie możliwość przekazywania znaków akcyzy!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zniknie zakaz przekazywania znaków akcyzy.Możliwość taka zostanie dopuszczona między następcami prawnymi i podmiotami powstałymi w wyniku przekształceń. Nie występowałby przymus zwracania niewykorzystanych znaków akcyzowych oraz występowanie niepotrzebnie o nowe znaki akcyzowe, w określonych przepisami przypadkach.

Przekazanie znaków akcyzy byłoby dopuszczalne pod nadzorem organów podatkowych w drodze protokołu. Obecnie zgodnie z art. 134 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zobowiązanego do oznaczania wyrobów znakami akcyzy, rozliczenia znaków akcyzy oraz zwrotu znaków niewykorzystanych dokonuje następca prawny podmiotu zobowiązanego do oznaczania wyrobów znakami akcyzy lub inne osoby które przejęły jego prawa i obowiązki w terminie 14 dni od tego przejęcia.

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. Nowe zasady dotyczące rozliczania otrzymanych znaków akcyzy miałyby wejść w życie do nowego roku 2013.

powrót Akcyza Będzie możliwość przekazywania znaków akcyzy!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________