ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zwrot akcyzy będzie następował z odsetkami!

piątek, 15 czerwca 2012 19:11

Zwrot akcyzy będzie następował z odsetkami!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zwrot nadpłaty w podatkach podlega oprocentowaniu. Stąd wszelkie nadpłaty powinny być zwracane z odsetkami, równymi odsetkom od zaległości podatkowych. Nie dotyczy to akcyzy, gdyż zwrot akcyzy je stanowi zwrotu nadpłaty.

W przypadku akcyzy organy podatkowe wydają decyzje odmowne, uzasadnione tym, że zgodnie z art. 72 Ordynacji podatkowej zwrot podatku akcyzowego nie stanowi nadpłaty. Dlatego nie można się ubiegać o odsetki, które w przypadku tego podatku bywają wysokie.

Co gorsza, takie stanowisko potwierdzają sądy administracyjne (wyrok z dnia 9 lutego 2012 r. I SA/Kr 1845/11).

Wprowadzenie możliwości żądania planuje Ministerstwo Gospodarki. Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce znajduje się w konsultacjach międzyresortowych.

Obecnie przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie zawierają przepisu pozwalającego na naliczanie odsetek w razie opóźnienia w zwrocie akcyzy. Brak również odesłania do Ordynacji podatkowej, jak to ma miejsce w przypadku ustawy o VAT.

Wprowadzenie takiej zmiany w przepisach podatkowych jest uzasadnione potrzeba zachowania symetrii w konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów prawa. Podatnik wszak płaci odsetki w przypadku opóźnienia z wpłatą akcyzy.

Dokonywanie zwrotu akcyzy bez zagrożenia odsetkami od zaległości może prowadzić do powstawania zatorów płatniczych, a nawet upadłości przedsiębiorcy. Odsetki wpływają zaś dyscyplinująco na organ podatkowy.

Obecnie podatnicy, którzy otrzymali zwrot akcyzy po terminie bez oprocentowania, wnioskują do naczelników urzędów celnych o wypłatę należnej kwoty z odsetkami, jednak organy podatkowe wydają decyzje odmowne powołując się na art. 78 Ordynacji podatkowej.

Przepis ten stanowi, że wszystkie nadpłaty w podatkach podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek od zaległości podatkowych (obecnie to 14,5%).

powrót Akcyza Zwrot akcyzy będzie następował z odsetkami!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________