ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Leasing nieruchomości będzie mógł trwać krócej!

sobota, 16 czerwca 2012 19:38

Leasing nieruchomości będzie mógł trwać krócej!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Aby skorzystać z preferencji w rozliczeniu podatkowym dotyczącym umowy leasingu, umowa musi zostać zawarta na 10 lat.

Umowa leasingu operacyjnego nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi być zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (czyli co najmniej 10 lat, nie dotyczy gruntów).

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce znajdujący się w konsultacjach międzyresortowych, przewiduje skrócenie tego okresu z 10 do 5 lat.

Skrócenie tego okresu jednocześnie wpłynie na wzrost wartości hipotetycznej netto leasingowanej nieruchomości, tj. kwoty, która stanie się kosztem podatkowym korzystającego dopiero w wyniku dokonywania odpisów amortyzacyjnych po nabyciu nieruchomości.

powrót Podatki dochodowe Leasing nieruchomości będzie mógł trwać krócej!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________