ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Pick-up jednak z akcyzą

poniedziałek, 18 czerwca 2012 16:45

Pick-up jednak z akcyzą

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Import samochodu typu pick-up podlega akcyzie. Tak uznał NSA w wyroku z dnia 10 maja 2012 r. (I GSK 370/12). Wyposażenie oraz wykończenie wnętrza jest jednym z elementów, które należy wziąć pod uwagę dokonując oceny zasadniczego przeznaczenia pojazdu samochodowego. Inne bowiem może być wykończenie wnętrza w samochodzie przeznaczonym do przewozu osób, a inne w samochodzie zasadniczo towarowym.

Podatnik zgłosił do procedury dopuszczenia do obrotu, nowy pojazd samochodowy marki Mitsubishi L200 jako samochód ciężarowy. Naczelnik Urzędu Celnego uznał jednak zgłoszony pojazd za samochód osobowy i zmienił jego klasyfikację na CN 8703 21 19 00. W konsekwencji z tytułu importu pojazdu określił też podatek akcyzowy. W wyniku sporu z organami podatkowymi sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który przyznał rację organom podatkowym.

Sąd wskazał, że zgodnie z pozycją 59 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, jako towary akcyzowe wymieniono samochody osobowe z dodatkowym wyjaśnieniem, że chodzi tu o pojazdy samochodowe oraz inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób.

Kod CN 8703 nie posługuje się zwrotem samochody osobowe, ale obejmuje szerszy zakres pojazdów, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi i nie wyklucza przewozu tymi pojazdami towarów. Dlatego też zasadniczym kryterium wyróżniającym przeznaczenie klasyfikowanych pojazdów zasadniczo do przewozu osób, Sąd wskazał na wyposażenie.

Czy mamy do czynienia z samochodem osobowym zależy od istnienia cech dominujących a nie uzupełniających funkcję podstawową. Oceny tej nie podważa rodzaj jednostki napędowej, bowiem zmiana tych elementów nie zmieniłaby ustalonej głównej funkcji użytkowej tego pojazdu do przewozu osób.

Nie ma znaczenia, czy samochód posiada skrzynię ładunkową wykonaną z podwójnie galwanizowanej stali o znacznej ładowności, czy też posiada zawieszenie oparte na resorach piórowych, bowiem przepisy nie uzależniają kwalifikacji pojazdu od spełnienia tak określonych warunków konstrukcyjnych.

Takie cechy importowanego pojazdu marki Mitsubishi L200 typu pickup, w szczególności rodzaj napędu, silnika, zawieszenie, hamulce, rodzaj i wyposażenie kabiny posiadającej dwa rzędy siedzeń, przestrzeń ładunkowa wygląd pojazdu i jego osiągi przemawiają za stanowiskiem, że pojazd jest zasadniczo przeznaczony do przewozu osób z funkcją przewozu towarów.

powrót Akcyza Pick-up jednak z akcyzą

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________