ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodów demonstracyjnych jest kosztem

piątek, 22 czerwca 2012 10:55

Ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodów demonstracyjnych jest kosztem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym tzw. samochodów demonstracyjnych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to Minister Finansów (interpretacja ogólna z dnia 12 czerwca 2012 r., DD2/033/31/PMN/12/260).

Samochody demonstracyjne do jazd próbnych w celu zaprezentowania potencjalnemu nabywcy ich walorów użytkowych, nabywane przez dealera do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, stanowią rzeczowy majątek przedsiębiorstwa. Przychód ze sprzedaży tych samochodów jest przychodem z działalności gospodarczej. Nie ma zatem przeszkód, aby do kosztów podatkowych zaliczać wydatki poniesione na ubezpieczenie tych samochodów, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Jednakże, Minister Finansów wskazuje, że wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem istnieje konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia samochodu osobowego, w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Jak wynika z brzmienia powołanego przepisu, ograniczenie dotyczy składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, których wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Odnosząc się do kwestii ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ministerv Finansów wskazał, że ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem osobowym regulowanym przez przepisy Kodeksu cywilnego. Przedmiotem tego ubezpieczenia są określone dobra osobiste człowieka. W związku z powyższym, postanowienia art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdą zastosowania w odniesieniu do składek na ubezpieczenie NNW.

 

powrót Podatki dochodowe Ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodów demonstracyjnych jest kosztem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________