ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Renta z Niemiec i działalność w Polsce. Czy podlegasz ubezpieczeniom społecznym?

piątek, 22 czerwca 2012 12:22

Renta z Niemiec i działalność w Polsce. Czy podlegasz ubezpieczeniom społecznym?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową ds. emerytalno-rentowych oraz prowadząca na terenie Polski pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu tejże działalności podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym , w myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Zgodnie z art. 9 ust. 4c ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r.), osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury.

Powyższy obowiązek ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w powyższym artykule, dotyczyć będzie jedynie osób mających ustalone decyzją ZUS prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego. Dotyczy to rent, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Powyższy przepis nie będzie dotyczyć natomiast osób pobierających renty rodzinne a także osób spoza systemu powszechnego, mających ustalone prawo do np. wojskowych lub policyjnych rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu niezdolności do służby oraz rent rolniczych przyznawanych z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 z późn. zm.). Powyższy przepis nie będzie również dotyczył rent z tytułu niezdolności do pracy przyznawanych z zagranicznych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zatem, rencista mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową ds. emerytalno - rentowych oraz prowadzący na terenie Polski pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu tejże działalności nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

powrót ZUS i Prawo pracy Renta z Niemiec i działalność w Polsce. Czy podlegasz ubezpieczeniom społecznym?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________