ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wstępna i administracyjna opłata leasingowa. Kiedy stanowią koszt?

niedziela, 08 lipca 2012 12:42

Wstępna i administracyjna opłata leasingowa. Kiedy stanowią koszt?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opłaty leasingowe są kosztami pośrednimi, nie można ich bowiem bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika. Gdy w umowie leasingu nie ma zapisu, zgodnie z którym konkretna opłata leasingowa jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowo, w momencie poniesienia. Tak wskazał w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 12 czerwca 2012 r., ITPB1/415-274a/12/PSZ).

Wstępna opłata leasingowa jest pierwszą częścią wynagrodzenia finansującego za oddanie przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków. W umowie leasingu nie wskazano, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez czas jej trwania, ale że jest to pierwsza część wynagrodzenia finansującego.

Sposób rozliczenia wstępnej opłaty leasingowej i opłaty administracyjnej jako kosztów podatkowych, zależy przede wszystkim od postanowień konkretnej umowy leasingu określającej charakter takiej opłaty.

Jeżeli opłaty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jeżeli zgodnie z warunkami zawartej umowy leasingowej, opłata administracyjna jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym korzystającego dla finansującego za oddanie przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków, a wstępna opłata leasingowa jest pierwszą częścią wynagrodzenia finansującego za oddanie przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków, to wydatek związany z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, w dacie jego poniesienia

Natomiast opłata administracyjna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu.powrót Podatki dochodowe Wstępna i administracyjna opłata leasingowa. Kiedy stanowią koszt?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________