ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Zmienią się wysokości zasiłku rodzinnego

sobota, 14 lipca 2012 12:34

Zmienią się wysokości zasiłku rodzinnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ostateczna decyzja w sprawie wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty świadczeń rodzinnych, jakie będą obowiązywały od 1 listopada 2012 r., będzie ogłoszona do dnia 15 sierpnia 2012 r. Tak wskazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 27 czerwca 2012 r. (SPS-023-5323/12).

Propozycja weryfikacji limitów progów dochodowych i kwot świadczeń, od których uzależnione jest prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco. Zgodnie z ustaloną ustawowo procedurą weryfikacji Rada Ministrów przedstawiła do uzgodnień w Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych propozycje:

 1. podwyższenia w dwóch etapach kryterium dochodowego docelowo o 70 zł na osobę w rodzinie lub o 81 zł w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko, tj.:
  - od dnia 1 listopada 2012 r. do kwoty 539 zł na osobę w rodzinie (wzrost o 35 zł, tj. o 6,9%) lub do 623 zł na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne (wzrost o 40 zł, tj. o 6,9%),
  - od dnia 1 listopada 2014 r. do kwoty 574 zł na osobę w rodzinie (wzrost o 35 zł, tj. o 6,5%) lub do 664 zł na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne (wzrost o 41 zł, tj. o 6,6%);
 2. podwyższenia od 1 listopada 2012 r. kwoty zasiłku rodzinnego do wartości odpowiadającej 40% kwoty koszyka żywnościowego, tj. do:
  - 77 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 9 zł, tj. o 13,2%),
  - 106 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 15 zł, tj. o 16,5%),
  - 115 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 17 zł, tj. o 17,3%).

Rada Ministrów nie zaproponowała podwyższenia kwot pozostałych świadczeń rodzinnych. Biorąc pod uwagę skierowaną do uzgodnień w ramach Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych propozycję Rady Ministrów, szacuje się, że liczba świadczeniobiorców zasiłku rodzinnego w okresie styczeń-październik 2012 r., tj. przed weryfikacją, wyniesie 2.512 tys. osób, zaś w okresie listopad-grudzień 2012 r., tj. po weryfikacji - 2.646 tys. osób.

Po przeprowadzeniu uzgodnień z Komisją Trójstronną ostateczna decyzja w sprawie wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty świadczeń rodzinnych, jakie będą obowiązywały od 1 listopada 2012 r., będzie ogłoszona do dnia 15 sierpnia 2012 r.

powrót ZUS i Prawo pracy Zmienią się wysokości zasiłku rodzinnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________