ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi cateringowe z dostawą kawy, herbaty i wody mineralnej. Stawka VAT

poniedziałek, 23 lipca 2012 14:39

Usługi cateringowe z dostawą kawy, herbaty i wody mineralnej. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT dla usług cateringowych wraz z dostawą kawy, herbaty i wody mineralnej.

Usługa cateringowa opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT, natomiast dostawa towaru - kawy, herbaty, wody mineralnej podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 4 lipca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP2/443-308/12-5/AW).

W myśl §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.), podstawową stawkę podatku VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

W poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zawierającego listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

  1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
  2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
  4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
  5. wód mineralnych,
  6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy również wskazać, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., art. 2 pkt 30 ustawy, przez "PKWiU ex" - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru".

Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

W przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży cateringowej, a przygotowane posiłki wraz z kawą, herbatą i napojami dostarczane są do odbiorców zewnętrznych z usługami umożliwiającymi konsumpcję, takimi jak dostarczanie zastawy stołowej, nakryć, często z obsługą kelnerską, wymaga to pewnej działalności pracowników podatnika (przygotowanie posiłków).

Mamy do czynienia z dwoma odrębnymi przedmiotami transakcji: usługą cateringową, opodatkowaną 8% stawką podatku oraz dostawą towaru - kawy, herbaty, wody mineralnej, która podlega opodatkowaniu stawką 23%.

Z cytowanego §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika bowiem jednoznacznie wyłączenie zastosowania stawki podatku w wysokości 8%, m.in. do: kawy i herbaty, wód mineralnych. Dostawa kawy, herbaty, wody mineralnej w ramach usługi sklasyfikowanej w dziale PKWiU 56, podlega opodatkowaniu według stawki 23%.

powrót VAT Usługi cateringowe z dostawą kawy, herbaty i wody mineralnej. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________