ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dywidenda w formie niepieniężnej

poniedziałek, 23 lipca 2012 15:37

Dywidenda w formie niepieniężnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku przekazania na rzecz wspólników dywidendy w formie niepieniężnej, po stronie spółki powstanie obowiązek w podatku VAT. Tak uznał w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 517/12).

Sąd tym samym przyznał rację Ministrowi Finansów, który w interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek spółki uznał, że wypłata dywidendy w postaci rzeczowej podlega opodatkowaniu VAT.

powrót VAT Dywidenda w formie niepieniężnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________