ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne TSUE: ustawa o grach hazardowych nie jest niezgodna z prawem UE

poniedziałek, 23 lipca 2012 16:12

TSUE: ustawa o grach hazardowych nie jest niezgodna z prawem UE

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 19 lipca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym orzeczeniu nie stwierdził niezgodności przepisów polskiej ustawy o grach hazardowych z prawem UE.TSUE rozpatrzył połączone sprawy C-213/11, C-214/11 i C-217/11 Fortuna i inni, jednak nie stwierdził niezgodności przepisów ustawy o grach hazardowych z prawem Unii Europejskiej.

Branża hazardowa z nadzieją oczekiwała na ten wyrok, licząc, że wpłynie on na zmianę restrykcyjnej polityki Ministerstwa Finansów w zakresie gier na automatach.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że przepisy ustawy o grach hazardowych, które mogą powodować ograniczenie, a nawet stopniowe uniemożliwienie prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych poza kasynami i salonami gier, stanowią potencjalnie „przepisy techniczne” w rozumieniu art. 1 pkt 11 tzw. dyrektywy notyfikacyjnej w wypadku ustalenia, że wprowadzają one warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż produktów. Dokonanie tego ustalenia pozostawiono polskim sądom.

Przedmiotem postępowania przed TSUE były przepisy art. 129 ust 2, art. 135 ust. 2 oraz art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2008 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540). Przepisy te regulują:

  • umarzanie postępowań w sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ww. ustawy,
  • zakaz zmiany miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych z wyjątkiem zmniejszenia liczby punktów gry na automatach,
  • zakaz przedłużania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

W czasie prac nad ustawą o grach hazardowych część przepisów, która zdaniem ekspertów powinna była zostać poddana obowiązkowi notyfikacji, Komisji Europejskiej została jednak wyodrębniona z projektu ustawy o grach hazardowych do odrębnego procedowania.

Przepisy te zostały następnie notyfikowane Komisji Europejskiej i dopiero po zakończeniu procesu notyfikacji weszły w życie jako nowelizacja ustawy o grach hazardowych pod nazwą ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 134, poz. 779). W pozostałym zakresie uznano natomiast, że nie ma obowiązku notyfikacji projektowanych przepisów.

powrót Inne TSUE: ustawa o grach hazardowych nie jest niezgodna z prawem UE

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________