ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi likwidacji szkód zwolnione z VAT

wtorek, 24 lipca 2012 13:49

Usługi likwidacji szkód zwolnione z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź czy czynności wykonywane w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych, uznawane jako usługi ubezpieczeniowe, są zwolnione z VAT.

Usługi techniczne wykonywane w ramach likwidacji szkód ubezpieczeniowych nie są objęte zwolnieniem od podatku VAT wskazał Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 20 lipca 2012 r. (PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304).

Świadczone dla zakładów ubezpieczeniowych czynności ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, jak również ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia, a także wypłacania odszkodowań i innych świadczeń należnych z tych umów, pomimo że w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe, nie mogą być uznane za usługi ubezpieczeniowe podlegające zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

W przypadku jednak, gdy takie czynności byłyby wykonywane przez podmiot działający jako ubezpieczyciel w ramach umowy zawartej z podmiotem objętym ochroną, podlegałyby zwolnieniu od podatku na podstawie tego przepisu.

Minister Finansów wyjaśnił także, że zwolnieniu od podatku nie podlegają usługi stanowiące element (część składową) usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, które nie są dla danej usługi właściwe, czyli specyficzne, np. zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, czy rezerwacja miejsca w hotelu.

Usługi te stanowią czynności o charakterze czysto technicznym, w związku z tym nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, niezależnie od tego, czy są świadczone w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, czy też podmiotów niebędących zakładami ubezpieczeń.

Natomiast niektóre czynności wykonywane w ramach procesu likwidacji szkód, określane ogólnie pojęciem "rozpatrywania roszczeń", które sprowadzają się do weryfikacji informacji wynikających z dokumentacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia objętego ubezpieczeniem z zapisami polisy ubezpieczeniowej, prowadzonej w celu upewnienia się, czy posiadacz polisy ma prawo do składania roszczenia i w jakiej kwocie ubezpieczyciel może uznać to roszczenie, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w wyżej wymienionym przepisie, wypełniają bowiem warunki w nim określone.

Minister Finansów w interpretacji ogólnej podkreślił też, że pojęcie likwidacji szkód może obejmować różny zakres usług, dlatego tez rozstrzygnięcia podejmowane w zakresie zwolnienia od podatku VAT w ramach likwidacji szkód ubezpieczeniowych wymagać będą odrębnej i szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego każdej sprawy, przy uwzględnieniu przedstawionej interpretacji przepisów.

powrót VAT Usługi likwidacji szkód zwolnione z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________