ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Zasady rekompensaty czasu pracy. Wyjaśnienia MPiPS

wtorek, 24 lipca 2012 14:10

Zasady rekompensaty czasu pracy. Wyjaśnienia MPiPS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Problematyka czasu pracy należy do najbardziej skomplikowanych kwestii z zakresu prawa pracy. W praktyce sposób rekompensaty czasu pracy przewidziany przepisami Kodeksu pracy nie zawsze jest możliwy.

Obecnie, od dnia 1 maja 2001 r. obowiązuje zasada pięciodniowego tygodnia pracy. Natomiast od dnia 1 stycznia 2004 r. w art. 129 Kodeksu pracy doprecyzowane zostało, iż ma to być przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.

Do Kodeksu pracy został także wprowadzony art. 147, zgodnie z którym w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Z powyższymi przepisami skorelowany został sposób rekompensaty pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy, pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 §1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Taki sposób rekompensaty pracy w tym dniu pozwala na zapewnienie pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy (w skali roku kalendarzowego), co wynika z art. 147 Kodeksu pracy.

W praktyce sposób rekompensaty przewidziany ww. przepisami Kodeksu pracy nie zawsze jest możliwy. Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy pod koniec okresu rozliczeniowego i nie jest już możliwe udzielenie mu innego dnia wolnego.

W takim przypadku, zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, praca ta powinna zostać rozliczona w kategoriach pracy nadliczbowej, a pracodawcy nie powinien być stawiany zarzut naruszenia przepisów o czasie pracy.

powrót ZUS i Prawo pracy Zasady rekompensaty czasu pracy. Wyjaśnienia MPiPS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________