Premia pieniężna to rabat. Uchwała NSA
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Premia pieniężna to rabat. Uchwała NSA

wtorek, 24 lipca 2012 19:08

Premia pieniężna to rabat. Uchwała NSA

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wypłata kontrahentowi premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zmniejszający podstawę opodatkowania. Sąd wskazał też, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie którego można byłoby karać za brak korekty faktury po udzieleniu premii.

Naczelny Sąd Administracyjne w składzie siedmiu sędziów w dniu 25 czerwca 2012 r. podjął uchwałę (I FPS 2/12), w której odniósł się do sposobu rozliczania na gruncie VAT premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności.

Uchwała NSA powinna zlikwidować dotychczasowe problemy podatników oraz ustabilizować niejednolitą linię orzecznictwa. Na przykład, w jednym z niedawnych orzeczeń NSA uznał, że o tym, czy dane świadczenie ma charakter premii, czy rabatu nie decyduje sposób, w jaki strony nazwały to świadczenie w umowie, lecz jego rzeczywisty charakter (wyroku z dnia 21 grudnia 2011 r., I FSK 361/11).

Z kolei w wyroku z dnia 24 marca 2011 r. (I FSK 432/10), NSA orzekł, że o tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmie formę premii pieniężnej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniżającego obrót w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza.

Jak wynika natomiast z wyroku NSA z 11 czerwca 2010 r. (I FSK 972/09), jeżeli pomiędzy dostawcą i nabywcą istnieje stosunek prawny, w oparciu o który nabywca dokonując zakupów u dostawcy, uzyskuje premię nie tylko za satysfakcjonującą dostawcę wartość dokonanych zakupów, lecz także za realizację przez nabywcę innych czynności na rzecz dostawcy (np. podjęcie działań w kierunku rozwijania bazy sprzedaży jego towarów, zobowiązanie się do stosowania szczególnych zasad eksponowania towarów klientom, przyjęcie określonych zobowiązań lojalnościowych wobec dostawcy itp.), wówczas mamy do czynienia ze świadczeniem usługi przez nabywcę na rzecz dostawcy, wynagradzanej przez niego stosowną premią. Usługa ta powinna być opodatkowana i udokumentowana fakturą VAT przez otrzymującego tę premię.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Finansów udzielenie premii pieniężnej powinno być traktowane jak rabat obniżający podstawę opodatkowania w VAT i powinno być dokumentowane wystawieniem faktury korygującej.

Zagadnienie to przez wiele lat budziło poważne wątpliwości, zarówno sądy jak i organy podatkowe prezentowały wszystkie możliwe rozwiązania w swoich rozstrzygnięciach. Ministerstwo Finansów dwukrotnie zmieniało stanowisko w tej sprawie, najpierw uznając, że premia pieniężna jest wynagrodzeniem za usługę i należy ją udokumentować fakturą VAT. W końcu przyjęto rozsądną kwalifikację tego zdarzenia uznając, że ani w polskich, ani w unijnych przepisach nie ma definicji rabatu.

Rabat w swoim znaczeniu gospodarczym nie różni się niczym od premii pieniężnej, skoro jego celem jest zmotywowanie kontrahenta do dalszego robienia interesów z podatnikiem udzielającym premii. Ponadto premia nie jest niczym innym, jak zwrotem części wcześniej zapłaconego wynagrodzenia i bezspornie da się powiązać z dokonanymi dostawami towarów.

Zatem jeśli podatnik zechce nagrodzić kontrahenta premią pieniężną za określony wolumen zakupów lub terminowe regulowanie zapłaty za nabyty towar będzie musiał w ewidencji księgowej powiązać określone dostawy z przyznanymi premiami pieniężnymi. Premie i rabaty z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności będą musiały być bowiem dokumentowane odpowiednimi korektami.

powrót VAT Premia pieniężna to rabat. Uchwała NSA

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________