ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Większa liczba podatników będzie rejestrwać obrót na kasach fiskalnych

czwartek, 26 lipca 2012 15:06

Większa liczba podatników będzie rejestrwać obrót na kasach fiskalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów z dniem 1 stycznia 2013 r. kolejny raz ograniczy liczbę podatników, którzy nie muszą rejestrować obrotów i podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Obniżeniu ulegnie bowiem limit obrotów, które zwalniają z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Obecnie dla podatników kontynuujących działalność limit wynosi 40.000 zł.

Nowy limit obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. wyniesie 20.000 zł.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zawiera zmiany o charakterze konstrukcyjnym, co ma służyć uproszczeniu i doprecyzowaniu tych regulacji. Dotyczy rozwiązań na lata 2013 i 2014.

Będzie zatem obowiązywał jeden limit obrotów z działalności pozwalający na korzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania dla kontynuujących i rozpoczynających działalność.

Ponadto, w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku limit 20.000 zł będzie określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrującą (analogicznie jak w przypadku limitu dla zwolnienia podmiotowego z VAT).

Obecnie do podatnika rozpoczynającego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych stosuje się limit niezależnie od tego, czy podatnik rozpoczął działalność w pierwszym czy w czwartym kwartale roku. Limit dla podatników rozpoczynających działalność będzie uzależniony od okresu prowadzonej w tym roku sprzedaży.

Nadal ze zwolnienia będą korzystać podatnicy, u których udział wartości dostaw i świadczonych usług wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) w obrotach z działalności na rzecz ww. jest większy niż 80%, wolumen transakcji jest niewielki lub są one dokumentowane wpływami na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty.

Ze zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotów nie skorzystają podatnicy dokonujący dostaw:

  • części do silników (PKWiU 28.11.4),
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego,
  • sprzętu fotograficznego.

W katalogu tym dokonano zmian porządkujących, warto zatem sprawdzić czy nie nastąpiła jakaś drobna ale dużo znacząca zmiana.

Obowiązkiem ewidencjonowania zostały objęte czynności dostawy gazu płynnego (inaczej niż dotychczas, gdy zwolnienie dotyczy podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego).

Zwolnień nie będą mogli stosować podatnicy, wobec których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.

Zasadniczo, podatnik utraci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym utracił tytuł zwolnieniowy. Natomiast skrócono z 2 lat do roku termin w przypadku podatników, którzy jednorazowo z powodu utraty prawa do zwolnienia muszą zainstalować więcej niż 5.000 kas.

Podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie w 2012 r. w celu określenia limitu w 2013 r. nie stosują wyliczenia w proporcji. Podatników tych będzie obowiązywać jeden limit 20.000 zł w skali całego 2013 r.

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku należnego od dnia 1 stycznia 2013 r.

powrót VAT Większa liczba podatników będzie rejestrwać obrót na kasach fiskalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________