ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Działy specjalne produkcji rolnej

sobota, 03 lipca 2010 16:06

Działy specjalne produkcji rolnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, u których dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego są zobowiązani składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego powstającego z mocy decyzji ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji chyba, że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalania zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym. Przepis ten stosuje się również do zaliczek na podatek.


Na podstawie danych wynikających z deklaracji PIT-6 o planowanej produkcji, organ podatkowy ma kompetencje do wydawania podatnikom osiągającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej decyzji ustalających wysokość miesięcznych zaliczek, od dochodu ustalonego na podstawie norm szacunkowych dochodu.

Zaliczki te są ustalane według takich samych zasad, jak podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie skali podatkowej.

W przypadku podatników prowadzących księgi zaliczki ustalane są nie na podstawie norm szacunkowych, tylko na podstawie przewidywań podatnika co do wysokości dochodu i na podstawie tych danych organ podatkowy określa decyzją wysokość zaliczek miesięcznych. Nie jest zaś tak, że podatnicy prowadzący księgi w działach specjalnych produkcji rolnej rozliczają się z zaliczek na podatek, jak podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Opodatkowanie faktycznie osiągniętych dochodów następuje dopiero w zeznaniu rocznym. Tam bowiem wykazuje się i poddaje opodatkowaniu dochód faktycznie osiągnięty - wynikający z prowadzonych ksiąg (A. Bartosiewicz - Komentarz do art. 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex 2008, pkt 5).

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Działy specjalne produkcji rolnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________