ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Okres przechowywania dokumentacji prcowniczej, płacowej przez płatnika

wtorek, 31 lipca 2012 12:18

Okres przechowywania dokumentacji prcowniczej, płacowej przez płatnika

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie dokumentacja pracownicza i płacowa musi być przechowywana bardzo dlugo i na dodatek w formie papierowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace mające na celu ograniczenie obowiązku przechowywania dokumentacji wytworzonej w związku ze stosunkiem pracy do niezbędnych dokumentów, a także możliwością elektronicznej formy wytwarzania, archiwizowania i przechowywania takiej dokumentacji.

Zgodnie z przepisem art. 51u ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentacja pracownicza powinna być przechowywana przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy, a dokumentacja płacowa – także 50 lat, z tym że licząc od daty jej wytworzenia.

Jednocześnie w świetle przepisu art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Przechowywanie dużej ilości dokumentów jest trudne ze względów organizacyjnych oraz wymaga znacznych nakładów finansowych. Zatem istnieją obiektywne okoliczności do rozważenia wprowadzenia możliwości wytwarzania, archiwizowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

powrót ZUS i Prawo pracy Okres przechowywania dokumentacji prcowniczej, płacowej przez płatnika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________