ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy do końca 2014

wtorek, 31 lipca 2012 12:28

Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy do końca 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów przedłuży zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy w stosunku do wyrobów dotychczas objętych tym zwolnieniem do dnia 31 grudnia 2014 r.

Obecnie obowiązuje zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. nr 157, poz. 1055). Wyroby te były stale zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Powyższe zwolnienie ma również zastosowanie do wyrobów akcyzowych wytworzonych poza terytorium kraju, przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach, gdy spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach, tj. wyroby takie nie mogą być sprzedawane, są otrzymywane bezpłatnie i mają niską wartość jednostkową.

Ewentualna procedura otrzymywania banderol i oznaczania nimi wyrobów byłaby bowiem skomplikowana dla podmiotów obowiązanych do oznaczania i niewspółmierna do potrzeb, a nielegalny obrót tymi wyrobami jest marginalny.

W projekcie podkreślono, że w przypadku pojawienia się przesłanek uzasadniających rezygnację ze zwolnienia dla konkretnej grupy wyrobów, dwuletni okres obowiązywania tego zwolnienia pozwoli na przygotowanie nowych przepisów wprowadzających obowiązek oznaczania znakami akcyzy ww. wyrobów akcyzowych.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

powrót Akcyza Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy do końca 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________