ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Zmiany w podatku od spadków i darowizn

poniedziałek, 06 sierpnia 2012 16:28

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Planowna jest zmiana przepisów spadkowych. Nowe rozwiązanie umożliwi skorzystanie z ulgi mieszkaniowej spadkobiercom zaliczanym do III grupy podatkowej. Zmiana musi nastąpić z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., w którym TK uznał za niezgodne z zasadą ochrony interesów w toku zmianę przepisów, która nastąpiła między 2006 a 2007 rokiem.

Do dnia 31 grudnia 2006 r., nabycie lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, nie wliczało się do podstawy opodatkowania wartości tego lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. ulga ma zastosowanie, jeżeli osoba z tej grupy sprawowała opiekę na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia tego podpisu. W wyniku zmiany ww. przepisów powstała luka prawna dotycząca osób, które przed wejściem w życie zmian zawarły umowę o opiekę nad spadkodawcą przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po wejściu w życie ww. opisanych zmian.

Jutro na posiedzeniu projektem ustawy zajmie się Rada Ministrów.powrót Podatek od spadków i darowizn Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________