ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi montażu paneli i wykładzin podłogowych i obszywania wykładzin podłogowych

poniedziałek, 06 sierpnia 2012 17:15

Usługi montażu paneli i wykładzin podłogowych i obszywania wykładzin podłogowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT dla usług montażu paneli i wykładzin podłogowych i obszywania wykładzin podłogowych.

Do świadczonych kompleksowych usług polegających na montażu paneli i wykładzin podłogowych, jeżeli są one wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma obniżona 8% stawka podatku VAT.

Kompleksowe usługi montażu paneli i wykładzin podłogowych z wykorzystaniem własnych materiałów, jeżeli są dokonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy oraz są wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, to podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku (na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy).

Natomiast do usług polegających na obszywaniu wykładzin, zastosowanie znajdzie podstawowa 23% stawka podatku VAT, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Zakres zastosowania obniżonej stawki podatku określonej w ww. art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, nie obejmuje usług polegających na obszywaniu wykładzin podłogowych. Brak podstaw do twierdzenia, iż usługa obszywania wykładzin świadczona jest w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynku. Skoro zatem ww. czynności nie wchodzą w zakres art. 41 ust. 12 ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2012 r.

powrót VAT Usługi montażu paneli i wykładzin podłogowych i obszywania wykładzin podłogowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________