ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Opodatkowanie wyciągu narciarskiego

wtorek, 07 sierpnia 2012 13:59

Opodatkowanie wyciągu narciarskiego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Tak w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1589/10).

NSA rozpatrując skargę orzekł, że wyciąg narciarski jako całość stanowi budowlę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i podlega tym samym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jest to jedna, techniczno-użytkową całość, rozumiana jako zespół urządzeń przeznaczonych do przewozu osób przy użyciu pojazdów lub urządzeń wyciągowych.

Nie można się zatem zgodzić z twierdzeniem, że funkcję taką spełniają jedynie wybrane elementy wyciągu, takie jak słupy nośne wraz z fundamentami, liny napinające oraz osprzęt. Nie jest zatem możliwe zaaprobowanie stanowiska, że budowlą są jedynie części budowlane wyciągu narciarskiego (stacji narciarskiej), to jest słupy, fundamenty oraz liny.

Elementy te tworzą jedynie całość techniczną, a nie techniczno-użytkową wyciągu, jak wymaga tego art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego. Pomimo, że elementy budowlane nie są technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu, to jednak dopiero wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową składającą się na budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego.

Wyłączenie z całości budowli techniczno-użytkowej jaką jest wyciąg narciarski, elementów konstrukcji czy instalacji wymienionych w grupie drugiej wniosku o udzielenie interpretacji, pozbawiłoby wyciąg cech budowli, o której mowa w art. 3 pkt 1b Prawa budowlanego w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

powrót Podatek od nieruchomości Opodatkowanie wyciągu narciarskiego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________