ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Montaż szafy wnękowej. Stawka VAT

poniedziałek, 13 sierpnia 2012 22:19

Montaż szafy wnękowej. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do sprzedaży szafy wnękowej z montażem w domu klienta nie można zastosować preferencyjnej stawki VAT. Tak w wyroku z dnia 26 lipca 2012 r. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 483/12).

Spółka cywilna prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług polegających na zabudowie wnęk w budynkach mieszkalnych. W związku ze zmianą stosowanej dla celów podatkowych nomenklatury PKWiU 2004 na PKWiU 2008, wykonywane usługi znajdują się obecnie w grupowaniu 43.32.10, jako roboty instalacyjne stolarki budowlanej (roboty związane z instalowaniem wewnętrznych schodów, szaf ściennych, szafek kuchennych na wymiar).

Spółka w celu udokumentowania prawa do zastosowania obniżonej preferencyjnej stawki 8% VAT, w przypadku wykonywania usługi w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, pobierała od zlecającego usługę oświadczenie, iż mieszkanie (dom) spełnia warunki, o których mowa w art. 41 ust. 12-12b ustawy o VAT. Gdy zaś powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego przekracza 300 m2 i odpowiednio powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza 150 m2, stosowała zapis art. 41 ust. 12c.

Zatem, tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w całkowitej powierzchni użytkowej, spółka stosowała obniżoną stawkę podatku VAT, tj. 8%.
Dla doprecyzowania spółka podawała szczegółowy opis realizacji: Usługa zabudowy wnęk w budynkach mieszkalnych zwanych popularnie "szafą wnękową" lub "zabudową wnękową", polega na montowaniu na stale bez możliwości przenoszenia w inne miejsce nieruchomych przegród, pólek i drzwi suwanych.

Realizacja usługi zabudowy wnęki następowała, na podstawie umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem była usługa remontowo-budowlana. Szafa wnękowa wykonana była w zakładzie spółki z jej własnych materiałów i dostarczana w elementach do mieszkania (domu) klienta, gdzie montowana była przez pracowników z użyciem firmowych narzędzi.

Po zamontowaniu zabudowa była nierozerwalnie związana z pomieszczeniem. Faktura dokumentująca wykonanie wyżej opisanej usługi zawierała jedną pozycję obejmującą całość robót wraz z wykorzystanymi materiałami - "Usługa remontowo-budowlana - zabudowa wnęki". Faktury były uzupełniane o właściwy ze względu na rodzaj budynku, w którym następuje montaż - symbol PKOB 11 budynki mieszkalne.

Spółka miała problem, czy zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w odniesieniu do usług budowlano-montażowych sklasyfikowanych na podstawie PKWiU z 2008 r. w ugrupowaniu 43.32.10, co do których posiadała oświadczenie nabywcy usług, iż wykonywane były w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym, można zastosować opodatkowanie usługi preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

NSA uznał, że stawka obniżona w tym przypadku nie przysługuje.

powrót VAT Montaż szafy wnękowej. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________