ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sporadyczne pożyczki a proporcja w VAT

poniedziałek, 13 sierpnia 2012 22:49

Sporadyczne pożyczki a proporcja w VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeśli podatnik udziela podmiotom powiązanym pożyczek wyjątkowo i angażuje w tę czynność niewielką część swojego majątku, to taka działalność pozostaje bez wpływu na kalkulację proporcji VAT, a przychodu z odsetek nie wlicza się do obrotu. Tak uznał w wyroku z dnia 3 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (III SA/Gl 512/12).

W interpretacji indywidualnej, którą zaskarżył podatnik organy podatkowe uznały, że nawet sporadyczne usługi pośrednictwa finansowego (w tym zatem i udzielanie sporadycznie pożyczek), stanowią czynności objęte opodatkowaniem VAT (choć zwolnione od podatku), lecz z uwagi na ich sporadyczność (okazjonalność) nie uwzględnia się ich w obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Sporadyczności transakcji, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie odnosi się do częstotliwości takich czynności, lecz raczej stopnia wykorzystania zasobów podatnika, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Czynności sporadyczne należałoby raczej rozumieć jako czynności poboczne do działalności gospodarczej podatnika.

WSA nie zgodził się z taką interpretacją przepisów ustawy o VAT.

powrót VAT Sporadyczne pożyczki a proporcja w VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________