ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Medyczne zabezpieczenie imprez masowych . Zwolnienie z VAT

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 14:51

Medyczne zabezpieczenie imprez masowych . Zwolnienie z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy zabezpieczenie medyczne imprez masowych jest zwolnione z VAT.

Świadczone przez fundację będącą podmiotem leczniczym usługi w zakresie zabezpieczenia imprez masowych mieszczą się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Potwierdził  w interpretacji indywidualnej z 13 lipca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP3/443-385/12/AŚ).

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r., zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych niewątpliwie mieszczą się w pojęciu opieki medycznej, jako czynności mające na celu profilaktykę, ratowanie i przywracanie zdrowia. Wszelkie bowiem działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom, wypadkom, to działania profilaktyczne, natomiast ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia.

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jednoznacznie obligują organizatorów imprez masowych do ich zabezpieczenia pod względem medycznym. Wobec tego na ich mocy organizator jest zobowiązany do zapewnienia w celu bezpieczeństwa, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się odpowiednia ilość członków określonego personelu (np. w zależności od rozmiarów imprezy określona liczba członków służb porządkowych, czy informacyjnych).

powrót VAT Medyczne zabezpieczenie imprez masowych . Zwolnienie z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________