ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż towarów po likwidacji firmy

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:27

Sprzedaż towarów po likwidacji firmy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Związek wyprodukowanego towaru w trakcie działalności gospodarczej z tą działalnością nie trwa w nieskończoność. Organy podatkowe nie mogą automatycznie nakładać na podatnika obowiązku rozliczenia VAT tylko dlatego, że sprzedaje rzeczy wyprodukowane w firmie 8 lat po jej likwidacji.

Tak orzekł w wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 1449/11).

W niniejszej sprawie podatnik sprzedał drzwi, które wyprodukował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i które, po zakończeniu tej działalności, nie były przez niego przekazane i wykorzystywane na potrzeby osobiste.

Dokonując w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia o likwidacji działalności gospodarczej, podatnik podał zerowy wynik remanentu towarów. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej podatnik wyprodukował drzwi wnękowe (elementy tych drzwi), których wówczas nie zbył, ponieważ zamawiający je klient nie zgłosił się po odbiór, następnie jednak sprzedał "stare drzwi wnękowe" w ilości 140 sztuk za kwotę 25.200 zł oraz temu samemu nabywcy "stare drzwi wnękowe" w ilości 226 sztuk za kwotę 39.550 zł.

Od obu tych transakcji nabywca prowadzący działalność gospodarczą opłacił podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast nabyte elementy sprzedał firmie z Holandii zajmującej się sprzedażą rzeczy używanych.

Organy podatkowe przywołując stosowne przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stwierdziły, że opodatkowaniu VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terenie kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1) a podatnikami są między innymi osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą czyli wszelkiego rodzaju działalność producentów, handlowców lub usługodawców itd., także wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy; działalność ta obejmuje także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 1 i ust. 2).

Organy podatkowe uważały, że zasadne jest więc przyjęcie, iż czynności zbycia tych drzwi ww. dokonał jako podatnik VAT, bo wytworzył je w ramach prowadzonej działalności i nie utraciły one związku z tą działalnością mimo dokonania sprzedaży po upływie 8 lat od zakończenia tej działalności, a kwestia braku rejestracji - jako podatnika - w datach sprzedaży, nie ma istotnego znaczenia.

Sądy obu instancji nie zgodziły się z taką interpretacją przepisów ustawy o VAT.

powrót VAT Sprzedaż towarów po likwidacji firmy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________