ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Czy będzie zmiana przepisów dotyczących obrotu złomem?

czwartek, 23 sierpnia 2012 18:37

Czy będzie zmiana przepisów dotyczących obrotu złomem?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów musi się zastanowić nad zmianą przepisów dotyczących handlu złomem. Eksperci alarmują, że ostanie nowelizacje przepisów dotyczących obrotu złomem i odpadami nie wyeliminowały skutecznie wyłudzeń VAT.

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmieniły się zasady rozliczania tego podatku specjalnie dla branży złomowej. Niniejsze przepisy miały zapobiegać ewentualnym wyłudzeniom VAT na podstawie fikcyjnych faktur, m.in. przez firmy tzw. słupy, które znikają zaraz po otrzymaniu zwrotu podatku z urzędu skarbowego.

Od kwietnia 2011 r. obowiązuje metoda samoopodatkowania. Zgodnie z nią sprzedawca wystawia fakturę z kwotą netto, a nabywca ma obowiązek transakcję rozliczyć, płacąc należny VAT (tzw. reverse charge).

Kolejna zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Celem tej nowelizacji było, m.in. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na obrót odpadami oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się na gruncie poprzednich przepisów w związku z brakiem ustawowej definicji złomu. Od lipca 2011 r. w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie w ustawie o VAT obowiązuje nowy załącznik nr 11 do ustawy o VAT.

Zawiera on szczegółowy katalog towarów, identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, których dostawa została objęta systemem reverse charge.

Okazuje się jednak, że obowiązujące od 1 lipca 2011 r. prawo nadal nie wyeliminowało nadużyć. Jak podnoszą eksperci, koniecznym jest, aby skuteczniej egzekwować obowiązujące prawo oraz rozważyć system wczesnego ostrzegania na zasadzie obowiązujących rozwiązań w prawie celnym, gdzie istnieje wymóg dokonania wstępnego zgłoszenia celnego, gdy statek dopiero płynie z towarem.

Taki wzorzec według ekspertów mógłby sprawdzić się w przypadku handlu złomem. Aby skutecznie egzekwować prawo, konieczna jest szybka reakcja służb i organów podatkowych. Trudności pojawiają się na kanwie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, który stanowi jedynie o nabyciu określonych towarów.

Nie reguluje natomiast kolejnych etapów obrotu złomem, kiedy produkt staje się półproduktem, jest przetwarzany, przetapiany, cięty, rozdrabniany, prasowany czy staje się odlewem. Nieuczciwi przedsiębiorcy handlujący złomem zaczęli wykorzystywać przeznaczenie towaru, które przy takiej konstrukcji przepisów decyduje, czy złom będzie opodatkowany 23% stawką VAT jako półprodukt, czy też będzie podlegał specjalnym zasadom rozliczenia, bez prawa do odliczenia (a niejednokrotnie wyłudzenia) VAT na etapie jego sprzedaży.

powrót VAT Czy będzie zmiana przepisów dotyczących obrotu złomem?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________