ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kto może rozliczać ryczałt kwartalnie?

czwartek, 30 sierpnia 2012 14:47

Kto może rozliczać ryczałt kwartalnie?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, którzy podatnicy mogą rozliczać kwartalnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wpłacać kwartalnie wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczyły równowartości kwoty 25.000 euro. W roku 2012 z tego sposobu wpłacania ryczałtu mogą korzystać podatnicy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 110.280 zł.

Mechanizm kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest rozwiązaniem o charakterze preferencyjnym, dotyczy podatników osiągających przychody w niewielkich rozmiarach. Rozwiązanie to jest korzystne finansowo dla podatników, ponieważ podatek płacony jest kwartalnie, zamiast miesięcznie; podatnik przez dwa miesiące zachowuje do własnej dyspozycji środki przeznaczone na podatek. Budżet państwa traci tym samym regularne zasilanie podatkiem z tego tytułu.

Z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy nie korzystają wszyscy podatnicy, a wyłącznie tzw. mali podatnicy, tj. podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

powrót Podatki dochodowe Kto może rozliczać ryczałt kwartalnie?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________